Gaeltacht beag i rang a ceathair

Is iontach an rud é Gaeilge iontach a chloisint á labhairt ag na buachaillí i rang a 4. Tá iarracht dén scoth á dhéanamh acu agus nach deas é an Gaeilge a fhesicint á úsáid mar theanga cumarsáide!

The boys have made an incredible effort with Irish this year. They love engaging in a wide range of conversations in Irish and regularly partake in lessons in other curricular subjects, such as maths and P.E., through the medium of Irish. Sit back and enjoy listening to some of these fantastic conversations.

Maith sibh á bhuachaillí!